Treffende visuals in de herijkte Havenvisie

Havenbedrijf Rotterdam

Koploper Rotterdam

Rotterdam streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame groei. De wereld om ons heen is altijd in transitie en dit beïnvloedt ook de Rotterdamse haven en industrie. Denk hierbij aan digitalisering en veranderingen op het gebied van energie en grondstoffen.

Weergave van de ambities

De Havenvisie geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven en fungeert daarbij tevens als kompas: de ambities staan als een stip op de horizon, ook als de omstandigheden veranderen.

De visuals die Smidswater voor de Havenvisie bedacht, troffen mij meteen. De voor ons zeer vertrouwde havenbeelden kregen opeens een bijna kunstzinnige dimensie. Prachtige platen die ik zo boven mijn bed zou hangen en die bovendien zo uniek zijn dat ze de Havenvisie daarmee een unieke uitstraling geven. Iedereen herkent het werk meteen. En ik vind de cirkels niet alleen erg fraai, ook inhoudelijk past de beweging precies bij onze visie op de toekomst van de haven.

Bart Jacobs

Senior communincatieadviseur Havenbedrijf Rotterdam

Een nieuwe toekomst

De sterk veranderende omstandigheden op het gebied van digitalisering en duurzaamheid van de afgelopen tien jaar waren de aanleiding om de visie uit 2011 toekomstbestendig te maken en een nieuwe versie van Havenvisie 2030 te creëren. Deze herijkte versie gebruikt de huidige inzichten en beschrijft het toekomstperspectief voor het haven- en industriecomplex.

Visualisering van een veranderende haven

Smidswater werd, net als in 2011, door het Havenbedrijf Rotterdam gevraagd om de Havenvisie vorm te geven. Bij de briefing van de opdracht kwam de prioriteit te liggen op economische transitie, sociale transitie en de attractieve regio. Overkoepelend thema is het begrip transitie. Dit begrip werd op meerdere manieren verbeeld, onder andere:

  • Transitie op het gebied van ontwikkeling, innovatie en verduurzaming van de haven
  • Transitie in de vorm van verbinding van de haven met de stad en de regio

Deze vormen van transitie zijn gevisualiseerd in krachtige en aansprekende beelden. Beelden waarin de beweging, groei, verandering en ontwikkeling van de Rotterdamse haven voelbaar zijn.

Op speelse wijze is ook grafisch en typografisch het begrip transitie zichtbaar gemaakt.

Zo wordt de lezer hier en daar uitgedaagd zijn hoofd, dan wel het boek te kantelen, om de tekst te kunnen lezen.

Daarnaast is er bijvoorbeeld geen vast ritme in de tekstkolommen en in de hoofdstukindeling zijn de cijfers dan weer onder, dan weer boven de tekst geplaatst. Kortom: transitie in woord en beeld.

Meer weten?

Voor overleg of vragen kun je contact opnemen met Youri Stavenuiter.