Wakker geschud. Bij het Klein College van Smidswater.

Klein College Smidswater
Op 22 februari konden onze relaties genieten van een louterende douche voor vastgeroest denken. Hoogleraar filosofie aan de Faculteit der managementwetenschappen van de Radboud Universiteit en Denker des Vaderlands, René ten Bos, gaf toen een Klein College. Het Klein College is een initiatief van Smidswater. We organiseren vaker colleges om samen met relaties van het bureau in een vrolijke, ongedwongen setting, eens duchtig een thema bij de kop te pakken dat ons bezighoudt.

Een alternatieve werkelijkheid, fake news, framing, versplinterende media, privacy… Wij gaan de wereld anders ervaren. Een generatieprobleem of de opmaat naar een nieuwe werkelijkheid die is opgebouwd uit gefragmenteerde werkelijkheden? Dat laatste zeker, maar daar hoef je niet onrustig van te worden. “Niets nieuws, sinds Plato is dat precies de overtuiging van veel filosofen”, stelde René ons gerust.

Onrust in communicatievak

Tijdens het Klein College maakte René ons onrustig over ons communicatievak, ging hij in op de rol van de journalist als partizaan, betoogde hij dat ook wetenschap niets met waarheid heeft te maken en legde hij uit waarom wij het gebrek aan waarheid juist moeten koesteren. Het college van René was een louterende douche voor vastgeroest denken.

René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Columnist voor het Financiële dagblad, schrijver en ‘Denker des Vaderlands’. Bekijk zijn website voor meer informatie.

Klein College stiekem toch groter

Met ons Klein College willen we in een ongedwongen setting met onze klanten en relaties praten over een thema in het communicatievak dat ons bezighoudt. De colleges hebben een universitair niveau en worden veelal door universitair docenten en promovendi gegeven. Ons hoofdkantoor in Den Haag is altijd de plek waar dat gebeurt. Of liever gezegd, was, want vanaf juni wijken we uit naar het Museum voor Communicatie zodat we niemand hoeven teleur te stellen omdat we ‘vol’ zitten.

Deel dit bericht:
Lees meer