MVO Statement

Onze maatschappelijke betrokkenheid komt op verschillende manieren tot uitdrukking. We doen dit zowel structureel als op projectmatige basis. We acteren actief op de tien principes van Global Impact. In dit document zijn onze keuzes en werkzaamheden die bijdragen aan een duurzame, verantwoorde en inclusieve maatschappij, opgesomd.

1. Partner van Werkwaardig

Smidswater is partner van het eerste uur in ‘Werkwaardig’, een regionaal platform van en voor werkgevers. Deelnemers zetten zich actief in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens evenementen en workshops ontmoeten en inspireren zij elkaar rond de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2. Partner van Sterke Botten

Wij zijn partner van de Stichting Sterke Botten die aandacht vraagt voor problemen aan het bewegingsapparaat ten gevolge van bontontkalking. Bewegen en goede voeding, van jongs af aan, voorkomt dat er mobiliteitsproblemen ontstaan. Wij ondersteunen de stichting gratis bij de communicatie en profilering.

3. Partner van Hart voor de zaak

Smidswater is Reddingspartner van de Hartstichting. Als Reddingspartner dragen wij bij aan meer beschikbare AED’s in Nederland, zodat de overlevingskans bij een hartstilstand stijgt.

4. Partner van Buurthuis Boerenplein

Smidswater Buurthuis Boerenplein gratis met allerhande communicatiewerk. Dit buurthuis ligt in de wijk Transvaal: één van de vier probleemwijken van Den Haag. De wijk heeft een slechte reputatie op het gebied van criminaliteit, overlast, werkloosheid en vervuiling. Er is daarnaast sprake van een grote diversiteit aan culturen, achtergronden en leeftijden. Het buurthuis vergroot de sociale cohesie en verbindt bewoners met uiteenlopende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en participatie.

5. Partner van ‘acht uur overwerken’

‘8 uur Overwerken voor het Goede Doel’ is een jaarlijks internationaal event dat op verschillende locaties wereldwijd wordt gehouden. In acht uur tijd werken teams – die bestaan uit ongeveer vijf creatieve professionals en een coach – elk aan een hulpvraag voor een goed doel. De teams bedenken o.a. (creatieve) concepten, huisstijlen, communicatieplannen, websites, reclamecampagnes, maken adviesrapporten en geven ideeën over andere direct toepasbare producten.

In 2015 deden twee van onze werknemers al mee in één van de creatieve teams. In 2016 zette Smidswater zich met drie werknemers in bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het gehele project, waar we onder andere de strategie, uitstraling, conceptontwikkeling, uitvoering van het evenement en social media voor onze rekening namen. Ook is er een nieuwe website voor de 2016 editie gemaakt door Smidswater: http://nieuwegardedh.nl

Daarna is en wordt nog steeds ‘werktijd’ gedoneerd door ontwerpers, copywriters en strategen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe positionering met bijbehorende huisstijl, communicatieplan, een nieuwe website, nieuwsbrief en andere uitingen.

6. Incidentele bijdragen

Naast onze structurele bijdrage doen zijn er ook MVO-initiatieven waarbij wij op projectbasis een bijdrage aanleveren. Meestal lopen we daar in ons netwerk tegen aan, komt een collega met een initiatief of worden we direct benaderd. Zo hebben voor de stichting Mijn Held – een stichting die kinderen (jonge helden) met een zorgtaak, ziekte of trauma, voor één dag in het zonnetje zet door hun wens in vervulling te laten gaan – een nieuwe merkstijl, banners en flyers gemaakt.

Wij geven regelmatig presentaties over merk en MVO. We laten organisaties zien hoe MVO kan bijdragen een sterke merkidentiteit. Dat doen we samen met partners die werkgevers willen stimuleren tot MVO-ondernemerschap.

MVO in de bedrijfsvoering

1. Orders en bestellingen bij MVO-bedrijven

Waar mogelijk werken wij samen met bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben. Bijvoorbeeld met BOB’s, een lokale kadoshop die arbeidsbeperkten kans geeft op een echte baan. Met ‘Brownies & Downies’, een plek waar mensen met het syndroom van down een baan hebben. Of door orders te plaatsen bij Werkse een bedrijf dat arbeidsbeperkten in dienst heeft.

 

2. Personeelsbeleid

Wij hebben zelf personeel in dienst met een arbeidshandicap. Daarvoor hebben we een aparte functie gecreëerd. Verder hebben we via ons netwerk bij onze dochter Marketeers Online iemand met een vluchtelingenstatus aan werk geholpen.

Kansen bieden aan mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, direct bijvoorbeeld door werk(ervaring) te faciliteren, of indirect door het aanbieden van stage of snuffelplaatsen.

Smidswater kiest verder voor een preventief gezondheidsbeleid in plaats van een repressief verzuimbeleid. Ons verzuim is met minder dan 1.5% dan ook bijzonder laag.

 

3. Prijsbeleid

Door onze uitgebreide ervaring weten steeds meer organisaties in het sociale domein ons te vinden voor positionerings- en communicatietrajecten. Als we zien dat een bedrijf bijdraagt aan maatschappelijke doelen, hanteren wij een gereduceerd tarief.

Voorbeelden:

 

4. Milieubeleid

Meer weten?

Voor overleg of vragen kun je contact opnemen met Edsco de Heus.